Aangesloten verenigingen

De vijf Nijmeegse christelijke studentenverenigingen NSN, VGSN-TQ, C.S.F.R. Quo Vadis, Ichthus Nijmegen en KSN zijn lidvereniging van CSN.

NSN

De Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators (NSN) is een christelijke studentenvereniging met ongeveer 180 actieve leden van diverse (niet)kerkelijke achtergronden. Binnen NSN genieten wij van het moois dat het studentenleven te bieden heeft en proberen wij elkaar te bemoedigen om ons geloofsleven te verdiepen. NSN biedt zowel grote verenigingsbrede activiteiten, als kleinschaligere activiteiten binnen de disputen. Met de vereniging neem je deel aan liftweekenden, 24/7 prayer, gala’s en borrels en binnen je dispuut neem je deel aan bijbelkringen, dispuutsweekenden en dispuutsavonden.

Van ieder lid wordt in ieder geval verwacht dat hij of zij deelneemt aan de dispuutsactiviteiten, maar deelname aan verenigingsbrede activiteiten wordt van harte aangemoedigd! Daarnaast proberen wij binnen NSN naar buiten gericht te zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om open te staan voor gasten en contact aan te gaan met niet-christelijke studentenverenigingen. Bovendien worden vanuit de landelijke organisatie van de Navigators ieder jaar conferenties en feesten georganiseerd en bezoeken onze leden activiteiten van andere navigatorverengingen door het hele land.

Kortom, NSN typeert zich door zijn diversiteit aan leden, zijn combinatie van verenigingsbrede- en kleinschalige activiteiten en zijn open houding naar buiten toe. NSN is daarmee een verrijking voor je geloofsleven en je studententijd! Voor meer informatie ga je naar nsnijmegen.nl.

VGSN-TQ

De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen – Thesaurum Quaeritans is een christelijke studentenvereniging in Nijmegen met ongeveer 60 leden die aan de Radboud Universiteit of aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen studeren. Samen halen wij alles uit ons studentenleven door vriendschappen aan te gaan en samen te genieten van een wekelijkse verenigingsavond. Elke donderdag organiseren wij een activiteit die verdieping geeft in geloof, wetenschappelijk verbredend of gewoon gezellig is. Daarnaast is er elke twee weken kring om in kleine groepjes te praten over je geloof en je twijfel, Bijbel te lezen en God te aanbidden.

VGSN’ers zijn lid van verschillende kerken en samen denken we na over de plek van geloof in ons leven. Bovenal is de VGSN een groep studenten waar je op terug kunt vallen als je behoefte hebt aan een gesprek of als je samen iets leuks wilt doen. Bij ons kun je samen eten, studeren, sporten en feesten en ook nog je tentamens halen. Op die manier ontwikkelen we ons bij de VGSN in geloof, wetenschap en gezelligheid, zodat we later als hoogopgeleide christen onze plek kunnen innemen in de maatschappij.

Bekijk voor meer informatie ook onze website: vgsn.nl.

C.S.F.R. Quo Vadis

Quo Vadis is een dispuut van de landelijke vereniging C.S.F.R., de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. In het Nederlands betekent dit zoveel als ‘een vereniging van studenten op reformatorische grondslag’. Als studenten staan wij op het fundament van de Bijbel en ondertekenen wij de drie Formulieren van enigheid, die van de Bijbel zijn afgeleid.
Quo Vadis is het jongste dispuut van de C.S.F.R. met zo’n 55 leden. Elke week komen we op woensdagavond bij elkaar. De ene keer is dat voor Bijbelkring, waar we in kleine groepjes een gedeelte van de Bijbel bestuderen. De andere keer is dat voor studiekring. Hierbij zoomen we in op een bepaald thema, bijvoorbeeld: Augustinus, medische ethiek, de apocriefe boeken, voeding en de Bijbel of C. S. Lewis. Verder hebben we lezingen, we houden ledenvergaderingen tot de vogeltjes weer gaan fluiten en we borrelen tot diep in de nacht. Daarnaast hebben we activiteiten die minder vaak voorkomen, zoals een sportavond, een sinterklaasavond of een Nieuwjaarsborrel. En natuurlijk hebben we ook regelmatig samen een weekend. Dat kan in Nijmegen zijn, maar ook in een andere stad of zelfs in een ander land.

Wat onderscheidt QV nu van de andere christelijke verenigingen die Nijmegen rijk is? QV is een studentikoze vereniging. Dat zie je onder andere terug in de huishoudelijke vergaderingen en de aanspreekvormen. Ook vinden wij studiekarakter belangrijk. Dat is terug te zien in de onderwerpen en de diepgang van de lezingen en studiekringen.

Samen genieten we van elkaar en van het studentenleven. En samen proberen we als studenten God te dienen, door de kracht en genade die Hij wil geven. Ben je nieuwsgierig geworden naar QV, heb je een vraag of wil je een keer langskomen? Stuur dan een mailtje naar info@csfrnijmegen.nl of kijk op csfrnijmegen.nl.

Ichthus Nijmegen

Ichthus Nijmegen is een christelijke studentenvereniging waarvan de leden uit veel verschillende kerken komen: uit de PKN, evangelische gemeentes, de Katholieke Kerk en bijna alle andere kerkelijke stromingen. Door de diverse kerkelijke achtergrond van de leden scherpen we elkaar aan en leren we veel over andere christelijke visies die er bestaan.

We zijn een kleine vereniging met ongeveer 30 leden. Hierdoor leer je iedereen snel kennen en vormen we een hechte groep met veel onderlinge betrokkenheid. We wisselen gezellige en serieuze activiteiten met elkaar af. We zijn geen studentikoze vereniging. We borrelen en houden van gezelligheid, maar we hebben weinig studentikoze tradities. Zo hebben we geen ontgroening. Verder kan je bij ons het hele jaar door lid worden.

Lijkt Ichthus je wat, kijk dan op onze website  (ichthusnijmegen.nl) naar het (intro)programma en kom een keer langs. Heb je nog vragen voor ons mail dan naar: bestuur@ichthusnijmegen.nl.

.

KSN

Katholieke Studenten Nijmegen is een vereniging voor katholieke studenten en alle andere jongeren tussen de 18 en 30 met behoefte aan gezelligheid én geloofsverdieping.

We hebben een mooie reeks aan activiteiten, waaronder Kringavond, Collegetour en Mis & Diner. Door het organiseren van deze interessante, gezellige en inspirerende activiteiten wil de vereniging haar leden en andere belangstellenden helpen het katholieke geloof te leven en verdiepen.

De activiteiten van KSN richten zich op drie pijlers: ontmoeting en vriendschap, verdieping en vorming, en viering en zending.

Ontmoeting en vriendschap

Het mooie van een studentenvereniging is uiteraard de ontmoeting met medestudenten uit je stad! Tijdens en buiten onze activiteiten trekken de leden actief met elkaar op, om elkaar te ontmoeten tijdens een van de verenigingsactiviteiten of daarbuiten onderling een activiteit te organiseren.

Verdieping en vorming

Met name tijdens de Kringavond en Collegetour gaan we de diepte in. Bij deze activiteiten worden leden (en niet-leden) uitgedaagd om na te denken over thema’s omtrent geloof, maatschappij en leven. Niet alleen je studie is de moeite van verdiepen waard! Door vorming op het snijvlak van Kerk en maatschappij willen we onszelf uitdagen breed georiënteerde studenten te worden, die een open blik op maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen.

Viering en zending

Wat is je geloof als je het niet viert? Het geloof is vreugde! Daarom komen we regelmatig samen om het geloof te vieren in de Heilige Mis of door gebedsmomenten. Maar het christelijk geloof is meer! Vanuit de viering zoeken we actief de zending op door bijvoorbeeld compassie-activiteiten te organiseren waarbij we mooie projecten ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op katholiekestudentennijmegen.nl.

Wij zijn te bereiken via de mail op info@katholiekestudentennijmegen.nl en via Facebook en Instagram. Graag tot snel!