Aangesloten verenigingen

NSN

De Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators (NSN) is de grootste christelijke studentenvereniging van Nijmegen. NSN bestaat uit ruim 200 leden van verschillende (niet)kerkelijke achtergronden. NSN laat zich kennen door haar leus ‘Bier en Bijbel’. Aan de ene kant genieten we van al het moois wat het studentenleven te bieden heeft, zoals gala’s, borrels, feesten, een cantus en weekenden. Aan de andere kant mogen we samen ontdekken wat het volgen van Jezus inhoudt, mogen we leren uit Zijn Woord en mogen we met elkaar in gesprek gaan over het leven in navolging van Christus. Dit doen we bijvoorbeeld door met kleinere groepen een Bijbelkring te volgen, verenigingsbrede vieringen te organiseren en deel te nemen aan de gebedsweek en andere christelijke initiatieven in Nijmegen.

NSN is georganiseerd in elf disputen – ieder van ongeveer twintig leden. Van ieder lid wordt in ieder geval verwacht dat deze deelneemt aan de dispuutsactiviteiten, maar deelname aan verenigingsbrede activiteiten wordt van harte aangemoedigd. Daarnaast proberen wij binnen NSN naar buiten gericht te zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om open te staan voor gasten en contact aan te gaan met niet-christelijke studentenverenigingen. Bovendien worden vanuit de landelijke organisatie van de Navigators ieder jaar conferenties en feesten georganiseerd en bezoeken onze leden activiteiten van andere navigatorverengingen door het hele land.

Kortom, NSN typeert zich door zijn diversiteit aan leden, zijn combinatie van verenigingsbrede- en kleinschalige activiteiten en zijn open houding naar buiten toe. NSN is daarmee een verrijking voor je geloofsleven en je studententijd! Voor meer informatie ga je naar nsnijmegen.nl.

VGSN-TQ

De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen – Thesaurum Quaeritans is een christelijke studentenvereniging in Nijmegen met ongeveer 60 leden die aan de Radboud Universiteit of aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen studeren. Samen halen wij alles uit ons studentenleven door vriendschappen aan te gaan en samen te genieten van een wekelijkse verenigingsavond. Elke donderdag organiseren wij een activiteit die verdieping geeft in geloof, wetenschappelijk verbredend of gewoon gezellig is. Daarnaast is er elke twee weken kring om in kleine groepjes te praten over je geloof en je twijfel, Bijbel te lezen en God te aanbidden.

VGSN’ers zijn lid van verschillende kerken en samen denken we na over de plek van geloof in ons leven. Bovenal is de VGSN een groep studenten waar je op terug kunt vallen als je behoefte hebt aan een gesprek of als je samen iets leuks wilt doen. Bij ons kun je samen eten, studeren, sporten en feesten en ook nog je tentamens halen. Op die manier ontwikkelen we ons bij de VGSN in geloof, wetenschap en gezelligheid, zodat we later als hoogopgeleide christen onze plek kunnen innemen in de maatschappij.

Bekijk voor meer informatie ook onze website: vgsn.nl.

C.S.F.R. Quo Vadis

Quo Vadis is een dispuut van de landelijke vereniging C.S.F.R., de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. In het Nederlands betekent dit zoveel als ‘een vereniging van studenten op reformatorische grondslag’. Als studenten staan wij op het fundament van de Bijbel en ondertekenen wij de drie Formulieren van enigheid, die van de Bijbel zijn afgeleid.

Quo Vadis is het jongste dispuut van de C.S.F.R. met zo’n 35 leden. Elke week komen we op woensdagavond bij elkaar. De ene keer is dat voor Bijbelkring, waar we in kleine groepjes een gedeelte van de Bijbel bestuderen. De andere keer is dat voor studiekring. Hierbij zoomen we in op een bepaald thema, bijvoorbeeld: oorlog en vrede, Amerika, landen en culturen, filosofie of Bijbel lezen. Verder hebben we lezingen, we houden ledenvergaderingen tot de vogeltjes weer gaan fluiten en we borrelen tot diep in de nacht. Daarnaast hebben we activiteiten die minder vaak voorkomen, zoals een sportavond, een sing-in of een Nieuwjaarsborrel. En natuurlijk hebben we ook regelmatig samen een weekend. Dat kan in Nijmegen zijn, maar ook in een andere stad of zelfs in een ander land.

Wat onderscheidt QV nu van de andere christelijke verenigingen die Nijmegen rijk is? QV is een studentikoze vereniging. Dat zie je onder andere terug in de huishoudelijke vergaderingen en de aanspreekvormen. Ook vinden wij studiekarakter belangrijk. Dat is terug te zien in de onderwerpen en de diepgang van de lezingen en studiekringen.

Samen genieten we van elkaar en van het studentenleven. En samen proberen we als studenten God te dienen, door de kracht en genade die Hij wil geven. Ben je nieuwsgierig geworden naar QV, heb je een vraag of wil je een keer langskomen? Stuur dan een mailtje naar info@csfrnijmegen.nl of kijk op csfrnijmegen.nl.

 

Ichthus Nijmegen

Ichthus heeft ongeveer 80 leden die allemaal actief zijn in de vereniging. Hierdoor kent iedereen elkaar en zijn we een hechte, gezellige groep studenten met diverse studierichtingen, persoonlijkheden en verschillende kerkelijke achtergronden. We zijn erg betrokken met elkaar, waardoor er vaak mooie vriendschappen ontstaan. We hebben bewust geen ontgroening (of iets wat daarop lijkt) of vaste instroommomenten: je bent altijd welkom!

Dinsdag is onze vaste verenigingsavond. De ene week houden we kring, waarbij vaste groepjes samen eten, Bijbelstudie houden, bidden en zingen. De andere week hebben we een verenigingsavond, met de hele vereniging. Deze hebben wisselend geestelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s. Daarnaast zijn er algemene ledenvergaderingen (ALV’s) en ontspannende avonden. Hiernaast hebben we veel spontane activiteiten, zoals samen eten, spelletjes doen, iemand helpen verhuizen of chillen op het strand. Als hoogtepunten van het jaar gelden natuurlijk het introweekend, kerstdiner, gala en de diesweek.

Kort samengevat: Ichthus Nijmegen is een mix van gezelligheid, verdieping en een breed scala aan activiteiten. Spreekt dit je aan? Of wilde je nooit bij een studentenvereniging, maar besef je ineens dat studeren zonder (christelijke) vrienden best saai kan zijn? Of wil je juist graag bij een vereniging, maar begin je te trillen bij de gedachte aan een ontgroening? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Bij Ichthus Nijmegen heb je namelijk het hele jaar door de mogelijkheid om te komen kijken en lid te worden. Kijk in onze agenda wat er komende tijd te doen is en/of mail naar secretaris@ichthusnijmegen.nl om te laten weten dat je wilt komen.

We zien je graag verschijnen!

\\.

KSN

Katholieke Studenten Nijmegen is een vereniging voor katholieke studenten en alle andere jongeren tussen de 18 en 30 met behoefte aan gezelligheid én geloofsverdieping. We hebben een mooie reeks aan activiteiten, waaronder Kringavond, Collegetour en Mis & Diner. Door het organiseren van deze interessante, gezellige en inspirerende activiteiten wil de vereniging haar leden en andere belangstellenden helpen het katholieke geloof te leven en verdiepen. De activiteiten van KSN richten zich op drie pijlers: ontmoeting en vriendschap, verdieping en vorming, en viering en zending.

Ontmoeting en vriendschap

Het mooie van een studentenvereniging is uiteraard de ontmoeting met medestudenten uit je stad! Tijdens en buiten onze activiteiten trekken de leden actief met elkaar op, om elkaar te ontmoeten tijdens een van de verenigingsactiviteiten of daarbuiten onderling een activiteit te organiseren.

Verdieping en vorming

Met name tijdens de Kringavond en Collegetour gaan we de diepte in. Bij deze activiteiten worden leden (en niet-leden) uitgedaagd om na te denken over thema’s omtrent geloof, maatschappij en leven. Niet alleen je studie is de moeite van verdiepen waard! Door vorming op het snijvlak van Kerk en maatschappij willen we onszelf uitdagen breed georiënteerde studenten te worden, die een open blik op maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen.

Viering en zending

Wat is je geloof als je het niet viert? Het geloof is vreugde! Daarom komen we regelmatig samen om het geloof te vieren in de Heilige Mis of door gebedsmomenten. Maar het christelijk geloof is meer! Vanuit de viering zoeken we actief de zending op door bijvoorbeeld compassie-activiteiten te organiseren waarbij we mooie projecten ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op katholiekestudentennijmegen.nl. Wij zijn te bereiken via de mail op info@katholiekestudentennijmegen.nl en via Facebook en Instagram. Graag tot snel!