Huidig bestuur

V.l.n.r. Niels van Harten, Lisa Schmeinck, Helen Nagelhout,
Jaël Roorda en Lisa de Jager

 

Het vierentwintigste bestuur van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen bestaat uit:

Helen Nagelhout namens Ichthus (Voorzitter)
Lisa Schmeinck namens KSN (Vicevoorzitter)
Jaël Roorda namens NSN (Secretaris)
Niels van Harten namens VGSN-TQ (Penningmeester)
Lisa de Jager namens NSN (Politiek Functionaris)