Beleid, Statuten en HR

Download het visie en beleid van het bestuur van CSN 2022-2023 hier: Visie en beleid van het 28e bestuur der CSN 2022-2023

Behoudens het bepaalde in de statuten worden de interne aangelegenheden van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen geregeld door het huishoudelijk reglement en door de verdere daarop steunende besluiten van de algemene ledenvergadering.

Hier vindt u de statuten: Statuten CSN

Hier vindt u het huidig Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement CSN