Beleid, Statuten en HR

Download het visie en beleid van het bestuur van CSN 2019-2020 hier: Beleid van het 25ste bestuur der CSN 2019-2020

Behoudens het bepaalde in de statuten worden de interne aangelegenheden van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen geregeld door het huishoudelijk reglement en door de verdere daarop steunende besluiten van de algemene ledenvergadering.

Hier vindt u de Statuten: Statuten CSN

Hier vindt u het huidig Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement CSN

De volgende bestuurspersonen vertegenwoordigen de lid-verenigingen op de algemene ledenvergaderingen van 2019-2020:

NSN: Esther Fijan (Assessor Externus der NSN)
VGSN-TQ: Lars Beekman (Praeses der VGSN-TQ)
C.S.F.R. QV: Lucas van der Meer (Assessor der C.S.F.R. QV)
Ichthus: Ellen Vos (Kringcoördinator der Ichthus)
KSN: Marijke van Workum (Praeses der KSN)