Beleid, Statuten en HR

Download het visie en beleid van het bestuur van CSN 2020-2021 hier: Visie en beleid van het 26e bestuur der CSN

Behoudens het bepaalde in de statuten worden de interne aangelegenheden van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen geregeld door het huishoudelijk reglement en door de verdere daarop steunende besluiten van de algemene ledenvergadering.

Hier vindt u de Statuten: Statuten CSN

Hier vindt u het huidig Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement CSN

De volgende bestuurspersonen vertegenwoordigen de lid-verenigingen op de algemene ledenvergaderingen van 2019-2020:

NSN: Reinouw Jellema (Assessor Externus der NSN)
VGSN-TQ: Aniek Reinders (Ab Actis der VGSN-TQ)
C.S.F.R. QV: Gerjon Overbeeke (Fiscus-Assessor der C.S.F.R. QV)
Ichthus: Nynke de Vreugd (Kringcoördinator der Ichthus)
KSN: Edith Coppens (Praeses der KSN)