Beleid, Statuten en HR

Download het visie en beleid van het bestuur van CSN 2018-2019 hier: Visie en Beleid 24e bestuur der CSN

 

Behoudens het bepaalde in de statuten worden de interne aangelegenheden van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen geregeld door het huishoudelijk reglement en door de verdere daarop steunende besluiten van de algemene ledenvergadering.

Hier vindt u de Statuten: Statuten CSN

Hier vindt u het huidig Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement CSN

 

De volgende bestuurspersonen vertegenwoordigen de lid-verenigingen op de algemene ledenvergaderingen van 2018-2019:

NSN: Renske Oolbekkink (Assessor Externus der NSN)
VGSN-TQ: Marianne Koelewijn (Abactis der VGSN-TQ)
C.S.F.R. QV: Jeanette van Schaik (Fiscus-Assessor der C.S.F.R. QV)
Ichthus: Simone van der Weij (Kringcoördinator Ichthus)
KSN: Albert Rijs (Voorzitter der KSN)