Grote nieuwsbrief februari 2019

Hallo allemaal!

Welkom bij de eerste grote nieuwsbrief van dit studiejaar. Naast de normale updates van onze activiteiten die ook in de normale maandelijkse updates staan, willen we deze maand even extra de tijd nemen om terug te blikken op het afgelopen halfjaar. Waar hebben we het meest van genoten? Ook willen we stilstaan bij het sollicitatieproces dat binnenkort gestart wordt en de activiteiten die nu al voor de rest van het jaar op de planning staan. We wensen jullie veel leesplezier!

Activiteiten afgelopen maand

Besturenborrel

Op 11 januari hebben we een besturenborrel georganiseerd om de besturen van de lidverenigingen de kans te geven ervaringen uit te wisselen en om op een informele manier over een paar zaken te kunnen praten. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten!

ALV

21 januari vond alweer onze derde ALV plaats. We hebben even een paar uurtjes goed overlegd over allerlei zaken, maar we waren sneller klaar dan verwacht.

Huidig bestuur: ervaringen tot nu

Helen Nagelhout

Ik ben dit jaar de voorzitter van CSN. Dat betekent dat ik de vergaderingen leidt en alles in de gaten houd.

Mijn mooiste ervaring tot nu toe is de kerstactiviteit die wij voor de internationale studenten hebben georganiseerd. Tijdens de activiteit heb ik echt ervaren wat het betekent om mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Ik had echt het gevoel dat ik iets kon bijdragen aan het welzijn van de studenten hier in Nijmegen. Dit herken ik ook in de vele projecten en activiteiten die door alle verenigingen hier in Nijmegen worden georganiseerd. Er wordt zo veel gedaan om mensen dichter bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Ik ben erg dankbaar dat ik hier aan mag bijdragen!


Lisa Schmeinck

Dit jaar ben ik de vice-voorzitter van CSN! Hoewel op het begin mijn functie niet helemaal duidelijk was, heb ik mij ontwikkeld tot de PR- en activiteitenverantwoordelijke. Daarnaast vervang ik voorzitter Helen waar nodig.

Ik heb erg genoten het afgelopen jaar! We zijn met het bestuur erg hecht geworden en vergaderen doe ik dan ook niet met tegenzin. Daarbij heb ik erg veel spontane en inspirerende mensen mogen ontmoeten. Zowel binnen de lidverenigingen van CSN als uit andere koepels en verenigingen. Je doet ideeën op voor je eigen bestuur en studentenleven en je kan samen werken aan mooie activiteiten en projecten.


Jaël Roorda

Ik ben dit jaar de secretaris van CSN. Dat houdt in dat ik me ontferm over alle activiteiten waarbij geschreven moet worden. Zo schrijf ik de notulen, houd ik de mail bij en ben ik verantwoordelijk voor de maandelijkse updates en deze nieuwsbrief!

Het leukste van in een bestuur zitten, vind ik de manier waarop we samenwerken om allerlei activiteiten neer te zetten. Doordat je steeds bezig bent met het organiseren van activiteiten leer je ook steeds beter waar je daarbij allemaal mee rekening moet houden. De bv’s op maandagavond waar we dit doen, vind ik ook altijd heel erg gezellig. We eten altijd eerst samen en daarna bespreken we alle punten die besproken moeten worden. Al met al heb ik geen spijt van mijn beslissing om een jaar het CSN-bestuur in te gaan!


Niels van Harten

Dit jaar ben ik de penningmeester van CSN. Ik beheer de bankrekening, voor CSN en StudentAlpha, heb aan het begin van het collegejaar een begroting gemaakt en schrijf aan het eind van het jaar een financieel jaarverslag. Verder heb ik algemene bestuurstaken zoals helpen met het organiseren van activiteiten en ook beheer ik dit jaar de website.

Het afgelopen halfjaar vond ik het erg leuk om de andere christelijke studentenverenigingen in Nijmegen beter te leren kennen. Allereerst door de anderen uit mijn bestuur van de verschillende lidverenigingen. Daarnaast ook door het langsgaan bij andere verenigingen op hun verenigingsavonden. Leuk om te zien hoe divers de verenigingen zijn en dat het overal toch erg gezellig is.


Lisa de Jager

Ik ben dit jaar de Politiek Functionaris van CSN. Dit betekent dat ik namens CSN zitting neem in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Univerisiteit. Als Politiek Functionaris kan je heel reactief, maar ook heel proactief meepraten over het beleid van de Radboud Universiteit. Je leest stukken van het College van Bestuur met bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor de Universiteit en daar mag je vragen over stellen en opmerkingen bij plaatsen. Daarnaast krijg je de ruimte om zelf initiatieven te starten en je eigen ideeën voor te leggen in het bestuursgebouw.

Het is leuk om meer te leren over de organisatie van de universiteit zelf, samen te werken met verschillende belangengroeperingen en actief bezig te zijn met het proberen op te lossen van de problemen van studenten. Daarnaast is het mooi om je als christen te laten zien/te bewegen buiten je christelijke groepen, een echt gevalletje van Change Perspective (de slogan van de Radboud).


Sollicitaties

Hoewel dit pas de eerste grote nieuwsbrief van het jaar is, zijn we toch al bezig met volgend jaar. Veel verenigingen zijn er al mee bezig, maar ook voor ons is de tijd aangebroken om op zoek te gaan naar onze opvolgers. Heb jij zin in een bestuursjaar, maar vind je het leuker om met meerdere verenigingen te werken? Heb je niet zo veel tijd om een dagelijks bestuur te doen? Vind je CSN gewoon veel leuker? Vanaf 11 februari kun je solliciteren voor het nieuwe bestuur, kijk hier om te kijken wat de verschillende functies inhouden. Heb je interesse? Stuur dan een CV en motivatie naar bestuur@csnijmegen.nl. Als je vragen hebt kun je ons altijd mailen of even aanspreken!

Waakfuncties

StudentAlpha
Afgelopen najaar heeft StudentAlpha een geslaagd seizoen gedraaid en 18 maart begint weer een nieuw seizoen. Ook als lid van een christelijke studentenvereniging is daaraan deelnemen heel erg de moeite waard. Verder wordt er met verschillende betrokken partijen bekeken hoe StudentAlpha in Nijmegen kan groeien in de toekomst.

Veritas
Veritas is hard op zoek naar nieuwe mensen voor het team. Daarnaast zijn we ook met Veritas Landelijk aan het kijken hoe we Veritas in Nijmegen vorm kunnen geven. Heb jij nog leuke ideeën? Laat het ons weten!

IFES Nijmegen
IFES Nijmegen heeft het afgelopen jaar elke maand een bijbelstudieavond georganiseerd voor haar leden. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten geweest, zoals een filmavond en een gezellig schaatsuitje.

Vanuit de USR

Aankomende cyclus gaan we op informele wijze de eerste conceptversie van het Strategisch Plan van de Radboud bespreken. De Radboud wil in de zomer een strategisch plan klaar hebben die de koers bepaalt voor de komende 5 jaar. In Maart bespreken we de eerste versie en ik ben zeer benieuwd. Verder hebben we een rouwprotocol geschreven, waarvan elke vereniging gebruik van kan maken. Deze komt binnenkort op de site van de medezeggenschap. Verder zijn we als werkgroep Eenzaamheid in gesprek met Amnesty International over eenzaamheid. We hebben veel ideeën en hopen deze binnenkort in de praktijk te brengen. Verder komt de medezeggenschapsdag eraan op 12 Februari. Ik ben druk bezig met de organisatie hiervan en binnenkort gaan we aan de slag met het programma voor Radboud By Night. Mocht je meer willen weten over wat ik precies doe, stuur me gerust een berichtje!

Wat gaan wij nog doen?

In het aankomende halfjaar gaan jullie nog vaak van ons horen! We organiseren verschillende activiteiten en zullen ook weer langskomen bij alle verenigingen.

Lisa de Jager zal bij alle verenigingen langskomen tijdens de medezeggenschapsweek. Zij zal dan uitleggen wat een Politiek Functionaris nou eigenlijk precies doet. Als je vragen hebt over de USR of over de taken van een PoFu, dan is dit ook het moment om ze te stellen! De medezeggenschapsweek zal worden geopend door een cantus op 11 februari.

Tijdens de RAGweek wordt er ontzettend veel georganiseerd in Nijmegen. CSN zal bij alle verenigingen langs komen om geld in te zamelen voor het goede doel. Benieuwd wat het goede doel is en wat er nog meer georganiseerd wordt? Kijk dan snel op de website van de RAGweek: http://www.ragweeknijmegen.nl/nl/

Ook organiseert CSN tijdens Radboud by Night een live uitzending van de Passion. Zo kunnen we samen Witte Donderdag vieren en tegelijkertijd genieten van alle mooie dingen die er in en rondom de campus georganiseerd worden.

Je zult ons dus zeker vaak gaan tegenkomen het komende halfjaar! Wij kijken er naar uit jullie allemaal weer te zien.

Belangrijke data het komende halfjaar

11-15 februari: Medezeggenschapsweek
11 februari: CSNtus
11 februari: Start sollicitaties!
19 februari: Buurten bij de Buren bij Ichthus Nijmegen
20 – 27 februari: RAGweek
14 maart: Buurten bij de Buren bij KSN
18 april: Radboud by Night
24 april: Buurten bij de Buren bij NSN
22 mei: Buurten bij de Buren bij C.S.F.R. QV

Contactgegevens

E-mailadres: bestuur@csnijmegen.nl