Update januari 2019

Wij willen iedereen een gezegend nieuw jaar wensen!
Een jaar waarin we God en elkaar beter mogen leren kennen.
Een jaar vol van Gods liefde en zegen.
Een jaar van vertrouwen op God en er voor elkaar zijn.
En voor iedereen die nu in de tentamenperiode zit:
heel veel succes, wij nemen jullie mee in ons gebed!

 

CSN activiteiten afgelopen maand

Oliebollenkraam
Student Life organiseerde op 12 en 13 december een klein winterfestijn op het Erasmusplein. Met een oliebollenkraam en verschillende andere kraampjes en activiteiten probeerde Student Life in samenwerking met verschillende koepels en verenigingen geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar was dat goede doel de Studenten Bigband van Nijmegen. CSN was 13 december ook aanwezig. In de kou hebben we wat kaarsjes mogen verkopen en gebedsintenties mogen ontvangen. Daarnaast hebben we zelf ook nog genoten van een lekkere oliebol en warme chocolademelk.

Kerstactiviteit
Op eerste en tweede Kerstdag organiseerde CSN namens de Studentenkerk een open kerk voor internationale studenten. Studenten die tijdens de Kerst niet naar huis konden, waren welkom om in de Studentenkerk samen te komen om spelletjes te spelen, te kletsen en te eten. Op eerste Kerstdag was er ook een Engelstalige mis. De twee dagen zijn goed bezocht, al heeft Helen op de tweede ochtend lang in haar eentje gelezen. Gelukkig kwamen er veel mensen opdagen voor de potluck die Meet&Eat organiseerde. Wij kijken terug op een gezegende Kerst!

 

USR

In januari begint er weer een nieuwe cyclus voor de commissies. Op de planning staat onder andere het bespreken van de tussenevaluatie van de pilot flexibel studeren.
Verder zijn we met onze werkgroepen bezig met het organiseren van Radboud by Night. Dit is een groot evenement dat op 18 april ‘s avonds zal plaatsvinden op het terrein van het Radboud. Verenigingen mogen allerlei activiteiten organiseren in het Erasmusgebouw, de kelders of op de pleinen. Heb je nog leuke ideeën hiervoor, dan kan je mij (Lisa de Jager) of je verenigingsbestuur aanspreken.
Als laatste zijn we op het moment bezig met het maken van een plan om eenzaamheid onder studenten terug te dringen en zijn we aan het kijken naar een rouwprotocol.

 

Oproepjes

MissieNederland organiseert samen met de Raad van Kerken een gebedsweek van 20 tot en met 27 januari.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Samen bidden kan ons helpen om meer eenheid te ervaren als christenen. Ook tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief!
Elke avond vanaf 20:00 (inloop vanaf 19:30) tot ongeveer 21:30 zijn jullie welkom om in het Huis van Gebed (Kannunik van Mulicomstraat 20) te komen bidden samen met andere christenen uit Nijmegen.

Perplex organiseert in de week van 11 maart ook een gebedsweek,
maar dit is een 24-7 gebedsweek. Hiervoor zoekt Perplex enthousiaste studenten met een hart voor bidden die mee willen helpen met de organisatie. Lijkt het jou leuk om hier aan mee te helpen, of wil je meer weten, stuur ons dan even een mailtje en wij verbinden je door! Het lijkt ons, en Perplex, heel leuk als er vanuit elke vereniging iemand kan aansluiten, zodat we als christelijke studenten in Nijmegen een mooie boodschap kunnen uitdragen!

Daarnaast start er op 21 januari een Prayer Course in Perplex.
Het is een cursus over gebed aan de hand van interessante filmpjes (gemaakt door Alpha en 24-7 Prayer). Deze cursus duurt zes maandagavonden (dus tot 25 februari) en studenten mogen hier gratis aan deelnemen! Wil jij je meer te weten komen over gebed, je laten inspireren of je goed voorbereiden voor de 24-7 gebedsweek, laat het ons weten! Hier kun je een introductie op de cursus lezen.

CSN-tus:
11 februari organiseert CSN een cantus voor haar lidverenigingen. Heb jij nog interesse om mee te helpen?
Stuur dan een mailtje naar vicevoorzitter Lisa: vicevoorzitter@csnijmegen.nl

 

Belangrijke data komende maand(en)

11 januari: Besturenborrel met alle besturen van de verschillende lidverenigingen
21 januari: Derde ALV
11 februari – 15 februari: Medezeggenschapsweek