Update oktober 2019

Elke maand zullen wij een update geven over wat wij zoal doen, omdat we het belangrijk vinden dat de leden van onze lidverenigingen hier een beeld bij hebben. In deze maandelijkse updates vertellen wat we gedaan hebben en wat er op korte termijn op de planning staat. Daarnaast vertelt Sinne, onze politiek functionaris, waar zij binnen de Universitaire Studentenraad mee bezig is.

Afgelopen maanden

Bestuurswissel

v.l.n.r. Hans Domburg, Kristel Zwaal en Sinne Alkema

Op 1 juli zijn wij als bestuur tijdens een ALV officieel gestart. In collegejaar 2019-2020 is Kristel Zwaal voorzitter, Hans Domburg penningmeester en Sinne Alkema politiek functionaris.

Introviering

Op 18 augustus was er aan het begin van de introweek de jaarlijkse introviering in de Studentenkerk. Wij kijken terug op een geslaagde dienst, waarin we samen met de nieuwe studenten het jaar mochten beginnen!

Visie en beleid schrijven

De afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest met het opstellen van onze visie en het schrijven van ons beleid voor dit jaar. Op dit moment leggen we daaraan de laatste hand, zodat het beleid kan worden verspreid onder onze lidverenigingen.

Bezoeken lidverenigingen

Inmiddels zijn we ook begonnen met het bezoeken van al onze lidverenigingen. We zijn al langs geweest bij NSN en de rest van de verenigingen volgt deze maand.

Constitutieborrels

We zijn druk bezig geweest met het bezoeken van constitutieborrels om anderen besturen te feliciteren. Onze eigen constitutieborrel komt ook steeds dichterbij en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

CSN-activiteiten

Besturenetentje

7 oktober was er een besturenetentje voor de besturen van onze lidverenigingen. Hier hebben we kort ons beleid gepresenteerd en met elkaar kennisgemaakt.

ALV

Maandag 28 oktober staat de eerste ALV van dit jaar gepland. De vertegenwoordigers van de vijf lidverenigingen zullen met ons de visie en het beleid bespreken. Verder zal er gesproken worden over de begroting.

Universitaire Studentenraad

De USR is inmiddels volledig opgestart en de eerste cyclus is geweest. Hier zijn onder andere de nieuwe ‘regeling bescherming persoonsgegevens’ en de instellingscollegegelden erdoor gestemd door de gezamenlijke vergadering. Verder zijn de werkgroepen binnen de USR bezig met het formuleren van voorstellen en het verbeteren/evalueren van verschillende onderwerpen die de universiteit aangaan. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met duurzaamheidsprojecten (bijvoorbeeld vegetarische opties in de Refter), er wordt gekeken naar de gedragscode en rol van de USR daarin. Ik ben met de werkgroep Identiteit bezig om de katholieke identiteit van de RU in kaart te brengen.

Daarnaast hebben we ook activiteiten die wat minder inhoudelijk zijn, maar bijvoorbeeld meer gericht op trainingen en kennismaking met beleidsmedewerkers. Ook hebben 5 november onze Constitutionele Receptie op de Villa waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is!

Studentenkerk

Elke woensdag is er een Taizéviering in de Studentenkerk. Deze start om 12.45 uur. Iedereen is van harte welkom eens langs te komen.

Contact

Jullie kunnen altijd contact met ons opnemen voor ideeën, vragen of opmerkingen. Wil je iets anders zien op de Radboud Universiteit? Stuur dan een mail, dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen!

e-mailadres: bestuur@csnijmegen.nl