USR

Namens CSN mag de politiek functionaris plaats nemen in de USR. Op deze manier worden wij als christelijke studenten vertegenwoordigd en kunnen wij onze stem laten horen op de universiteit en richting het universiteitsbestuur. Hieronder staat een toelichting op de werking van de USR in het algemeen en specifiek voor het huidige jaar.

Positie USR in medezeggenschap universiteit

De Universitaire Studentenraad (USR) is het medezeggenschapsorgaan van de Radboud Universiteit op universitair niveau. De mening van studenten is belangrijk voor de universiteit. Daarom zijn er op elk niveau raden, geheel of gedeeltelijk bestaand uit studenten. Op universitair niveau is er de Universitaire Studentenraad (USR), op facultair niveau zijn er de Facultaire Studentenraden (FSR) en op het niveau van de opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLC). Deze raden komen allemaal op voor de belangen van studenten en zetten ze zich op hun eigen niveau in voor een zo studentvriendelijk mogelijk beleid.

De USR bestaat uit gekozen leden en uit benoemde leden. De benoemde leden worden benoemd door verschillende koepels. Zij behartigen het algeheel studentenbelang én de specifieke belangen van hun eigen achterban. CSN is zo’n koepel met een zetel in de USR, deze wordt vervuld door onze politiek functionaris. De belangen van christelijke studenten krijgen zo een stem. Iets waar we blij mee zijn. Het is goed om zoveel mogelijk input van de achterban te krijgen. Neem daarom contact met onze politiek functionaris op, als je iets hebt wat je graag met haar wilt delen!

Wil je weten waar de USR en dus onze politiek functionaris zich mee bezig houdt? Kijk dan vooral eens op NU!Medezeggenschap!

Politiek functionaris CSN in USR

Wietske Krijgsheld, Politiek Functionaris 2020-2021

Tijdens het collegejaar 2020-2021 neemt Wietske Krijgsheld plaats in de USR.
Daar vertegenwoordigt zij alle christelijke studenten die aangesloten zijn bij de vijf christelijke verenigingen in diverse werkgroepen en commissies. Daarnaast is Wietske secretaris van de USR, waardoor ze nog meer betrokken is bij de lopende zaken. Wietske zit in de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Identiteit
  • Werkgroep Actieve student
  • Werkgroep Welzijn & Inclusie
  • Werkgroep Onderwijs & ICT (vanaf januari)

De werkgroepen en commissies kunnen altijd nieuwe input vanuit studenten gebruiken. Wij als leden van de christelijke studentenverenigingen kunnen daaraan bijdragen. Heb je vragen of voorstellen? Mail gerust naar pofu@csnijmegen.nl of vul het formulier hieronder in. Samen kunnen we een christelijk geluid laten horen op de universiteit!