Waakfuncties

Eén van de doelstellingen van CSN is het vergroten van de onderlinge band tussen de christelijke studentenverenigingen. De ene vereniging verschilt van de andere, maar het geloof is de gemeenschappelijke factor. Samen in teams werken om iets moois neer te zetten is een goede manier om eenheid te creëren. Daarom vindt CSN het belangrijk om gezamenlijke projecten te ondersteunen en daar toezicht op te houden. Dit zijn de zogenoemde waakfuncties. Uit ervaring blijkt dat deze projecten erg goed zijn voor de onderlinge contacten.

Happietaria Nijmegen

Happietaria Nijmegen is een tijdelijk pop-up restaurant dat volledig mogelijk gemaakt wordt door studenten, vrijwilligers en sponsoren. Hiermee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De hele winst en alle giften gaan naar structurele projecten in de derde wereld.

Het restaurant is bedoeld voor alle bewoners van de stad en dus niet alleen voor de studenten van Nijmegen. Alle mensen die meewerken aan dit project doen dit op vrijwillige basis, met als doel de opbrengst voor het goede doel zo hoog mogelijk te houden. In Nijmegen wordt Happietaria eens in de twee jaar georganiseerd.
Voor meer informatie kunt u kijken op happietarianijmegen.nl.
Naast Happietaria Nijmegen worden er door het jaar heen in diverse andere grote steden in Nederland Happietaria’s geopend. Op deze manier hopen we mensen bewust te maken van de wereldproblematiek en is het voor mensen mogelijk belangrijke projecten te ondersteunen.
De stichting Tear ondersteunt bij het opzetten van alle Happietaria’s. Voor meer informatie over Tear en Happietaria’s, ga naar happietaria.nl.

StudentAlpha

Wat is het?

StudentAlpha duurt 8 avonden en één weekend (zaterdagmiddag tot en met zondagmiddag).
De belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof en leven zullen de revue passeren. De cursus is laagdrempelig, gezellig en ontspannen. StudentAlpha gaat uit van de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen en is onderdeel van een wereldwijde beweging. Over de hele wereld hebben al meer dan 11 miljoen mensen deze cursus gevolgd.

Het programma van een cursusavond ziet er als volgt uit:
18.30 Maaltijd: We beginnen met lekker en veel eten!
19.30 Introductie van het onderwerp door een spreker.
20.15 Doorpraten in vaste kleine groepen: In de kleine groepen praten we verder over het onderwerp. Dit is het moment om je vragen te stellen. Geen vraag is te gek!
21.30 Borrel.

Voor wie is het?

Ben jij student en bezig met vragen in je leven zoals ‘Bestaat God echt?’ ‘Waarom is er lijden in de wereld?’. Of ben je gewoon benieuwd wat het christelijk geloof precies inhoudt?
StudentAlpha is een cursus om met deze vragen aan de slag te gaan. Geen vraag is te gek en elke mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een ontspannen manier gaan we met elkaar in gesprek. Iedere student is van harte welkom!
Je bent van harte uitgenodigd om eens te komen kijken. De cursus is geheel vrijblijvend en je kan ermee stoppen wanneer je wilt. We hopen je snel te zien bij StudentAlpha Nijmegen.

Meer informatie en opgave

Surf naar alpha.ruhosting.nl of mail naar alphanijmegen@hotmail.com.

Perplex Nijmegen

Perplex is een initiatief voor en door studenten in Nijmegen. In ons pand aan de Eilbrachtstraat organiseren we gewoonlijk dinsdag diners, een studiecafé, gebedsuurtjes en meer. Ons team bestaat uit vijf enthousiaste (oud-)studenten en een studentencoach. Vanuit onze achtergrond als christelijke studenten willen we Nijmeegse studenten een plek bieden om gewoon te zijn en te genieten van onze gastvrijheid. 

Perplex is daarmee een plek waar studenten van alle achtergronden welkom zijn in een ongedwongen setting. Bij Perplex zijn alle activiteiten vrijblijvend, zodat het echt een plek is waar studenten tot rust kunnen komen van het soms hectische studentenleven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en kan genieten van het samenzijn met anderen studenten. Daarnaast verdiepen wij ons graag in het leven, door met elkaar hierover in gesprek te gaan. Uiteraard wel onder het genot van goed eten of een kop verse koffie of thee.

Op dit moment ziet onze agenda er een stuk anders uit, maar blijven we ons inzetten en bidden we voor de studenten in onze omgeving. Benieuwd naar Perplex? Kom in contact met ons via onze website: www.perplexnijmegen.nl

Passion Week Nijmegen

In het studiejaar 2020/2021 heeft in Nijmegen voor het eerst een Passionweek plaatsgevonden die zeer druk werd bezocht. De Passionweek is een week vol activiteiten op de universiteit en/of hogeschool die open zijn voor iedereen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Tijdens deze week wordt ingegaan op vragen over zingeving van het leven, geloof en God. Het doel is om studenten, met of zonder religieuze overtuiging, de ruimte te geven het gesprek aan te gaan over het christelijk geloof en zodoende hierover meer te weten te komen. Vanwege COVID heeft de week dit jaar online plaatsgevonden, we hopen dat het evenement komend jaar fysiek gehouden kan worden.

De week wordt georganiseerd door een team van studenten die lid zijn van één van de christelijke Nijmeegse studentenverenigingen: NSN, VGSN-TQ, C.S.F.R, Quo-Vadis en Ichthus Nijmegen. Het samenwerken met leden van verschillende verenigingen brengt creatieve ideeën en geeft ons op meerdere vlakken eveneens nieuwe inzichten. In de komende jaren hopen wij telkens een enthousiast team samen te stellen dat passie heeft voor het delen van Gods Woord en het leuk vindt om dergelijke activiteiten te organiseren. Met vol goede moed hopen we komend jaar wederom een inspirerende, maar ook uitdagende week neer te zetten die de aandacht van onze Nijmeegse studenten zal trekken.

Bovendien is de Passionweek een project van IFES-Nederland en landelijk wordt met Navigators en Studentlife samengewerkt. Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de volgende website: https://passionweek.nl/nijmegen/.

IFES Nijmegen

IFES Nijmegen is een onderdeel van IFES Landelijk, een organisatie die bidden, Bijbellezen en getuigen stimuleert onder christelijke
studenten in het hele land. Ook is IFES een naam die internationaal bekend is. Zie voor meer informatie ifes.nl . Voor ons, als IFES Nijmegen, is het belangrijk om ook internationale, christelijke studenten, in Nijmegen een thuis te bieden.

Hiervoor is HOST opgericht. Hospitality for Overseas Students. De eerste helft van het jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Sinterkerstavond, een maaltijd in ‘Dutch style’ en een filmavond. Voorafgaand eten we met z’n allen en na afloop is er de mogelijkheid om te borrelen. Deze ontspannende avonden, die ongeveer één keer in de maand plaatsvinden, worden over het algemeen goed bezocht. Daarnaast wordt er voor de geïnteresseerden één keer in de
twee weken een Bijbelstudie met maaltijd georganiseerd, die afwisselend plaatsvindt bij de studenten en/of teamleden thuis.

Verder is ook het Vluchtelingen Buddy Project opgericht. Dit is een project waarin vluchtelingen en Nederlandse christelijke studenten als “buddies/maatjes” worden gekoppeld. Dit project loopt al een tijdje, en het primaire doel is om de vluchtelingstudent te helpen integreren in het Nederlandse onderwijssysteem en hen de (Nederlandse) kneepjes van het studeren hier te laten zien. Het is een zeer waardevol project gebleken,
waarbij de vluchtelingstudenten de hulp zeer waarderen. Het is een goede kans om een barmhartige Samaritaan te zijn en Jezus aan anderen
te laten zien.

Andere activiteiten die geschikt zijn voor internationale studenten om aan deel te nemen, zijn onze Alpha-cursussen. Zoals hierboven vermeld is
StudentAlpha een cursus van 8 avonden en een weekend (zaterdagmiddag t/m zondagmiddag). Naast de Nederlandse Alpha-cursussen organiseren we
ook een internationale versie van StudentAlpha, ongeveer één à twee keer per jaar. Tijdens deze avonden worden de belangrijkste onderwerpen besproken die in het christelijk geloof en leven te vinden zijn. Deze cursus is zeer laagdrempelig, prettig en ontspannen. StudentAlpha is gebaseerd op de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen en maakt deel uit van één beweging. Meer dan 11 miljoen mensen over de hele wereld hebben deze cursus al gevolgd. Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van
IFES Nijmegen, of onze instagram @ifesnijmegen . Vragen of interesse om in het team deel te nemen? Mail naar ifesnijmegen@gmail.com .

In English:
For us, as IFES Nijmegen, it is important to provide a home to international, Christian students, residing in Nijmegen. For this reason, we have started HOST, Hospitality for Overseas Students. During the first half of the year, we have organised different activities, including “Sinterkerst” evening (a combination of Sinterklaas and Christmas), a “Dutch style” meal, and a movienight. We usually have supper together beforehand, and there’s plenty of room for drinks afterwards. These lowkey evenings, which usually take place once a month, are generally well visited. Furthermore, Bible studies are held once every two weeks for anyone who is interested. These Bible studies include a (free) shared meal, and take place at different locations, at student’s or team member’s homes.

Another project that has been set up in Nijmegen, is the Refugee Buddy Project. This is a project in which refugees and Dutch Christian students are coupled as “buddies”. This project is already running, and its primary goal is to help the refugee student integrate in the Dutch education system and show them the (Dutch) ropes to studying here. It has proven to be a very valuable project, in which the refugee students truely appreciate the help. It is a good chance to be a good Samaritan and show Jesus to others.

Other activities suitable for international students to parttake in, are our Alpha courses. As mentioned above StudentAlpha is a course which takes 8 evenings and one weekend (Saturday afternoon until Sunday afternoon). Besides the Dutch Alpha courses, we also organise an international version of StudentAlpha, roughly once or twice a year. During these evenings, the most important subjects that can be found in the Christian faith and life will be discussed. This course is very accessible, pleasant and relaxed. StudentAlpha is based on the Christian student associations in Nijmegen and is part of a single movement. More than 11 million people around the world have already taken this course.

Feel free to take a look at the IFES Nijmegen Facebook page or instagram (@ifesnijmegen).
For any questions or if interested to join our team, please send a message to ifesnijmegen@gmail.com .