Waakfuncties

Eén van de doelstellingen van CSN is het vergroten van de onderlinge band tussen de christelijke studentenverenigingen. De ene vereniging verschilt van de andere, maar het geloof is de gemeenschappelijke factor. Samen in teams werken om iets moois neer te zetten is een goede manier om eenheid te creëren. Daarom vindt CSN het belangrijk om gezamenlijke projecten te ondersteunen en daar toezicht op te houden. Dit zijn de zogenoemde waakfuncties. Uit ervaring blijkt dat deze projecten erg goed zijn voor de onderlinge contacten.

Happietaria Nijmegen

Happietaria Nijmegen is een tijdelijk pop-up restaurant dat volledig mogelijk gemaakt wordt door studenten, vrijwilligers en sponsoren. Hiermee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De hele winst en alle giften gaan naar structurele projecten in de derde wereld.

Het restaurant is bedoeld voor alle bewoners van de stad en dus niet alleen voor de studenten van Nijmegen. Alle mensen die meewerken aan dit project doen dit op vrijwillige basis, met als doel de opbrengst voor het goede doel zo hoog mogelijk te houden. In Nijmegen wordt Happietaria eens in de twee jaar georganiseerd.
Voor meer informatie kunt u kijken op happietarianijmegen.nl.
Naast Happietaria Nijmegen worden er door het jaar heen in diverse andere grote steden in Nederland Happietaria’s geopend. Op deze manier hopen we mensen bewust te maken van de wereldproblematiek en is het voor mensen mogelijk belangrijke projecten te ondersteunen.
De stichting Tear ondersteunt bij het opzetten van alle Happietaria’s. Voor meer informatie over Tear en Happietaria’s, ga naar happietaria.nl.

StudentAlpha

Wat is het?

StudentAlpha duurt 8 avonden en één weekend (zaterdagmiddag tot en met zondagmiddag).
De belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof en leven zullen de revue passeren. De cursus is laagdrempelig, gezellig en ontspannen. StudentAlpha gaat uit van de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen en is onderdeel van een wereldwijde beweging. Over de hele wereld hebben al meer dan 11 miljoen mensen deze cursus gevolgd.

Het programma van een cursusavond ziet er als volgt uit:
18.30 Maaltijd: We beginnen met lekker en veel eten!
19.30 Introductie van het onderwerp door een spreker.
20.15 Doorpraten in vaste kleine groepen: In de kleine groepen praten we verder over het onderwerp. Dit is het moment om je vragen te stellen. Geen vraag is te gek!
21.30 Borrel.

Voor wie is het?

Ben jij student en bezig met vragen in je leven zoals ‘Bestaat God echt?’ ‘Waarom is er lijden in de wereld?’. Of ben je gewoon benieuwd wat het christelijk geloof precies inhoudt?
StudentAlpha is een cursus om met deze vragen aan de slag te gaan. Geen vraag is te gek en elke mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een ontspannen manier gaan we met elkaar in gesprek. Iedere student is van harte welkom!
Je bent van harte uitgenodigd om eens te komen kijken. De cursus is geheel vrijblijvend en je kan ermee stoppen wanneer je wilt. We hopen je snel te zien bij StudentAlpha Nijmegen.

Meer informatie en opgave

Surf naar alpha.ruhosting.nl of mail naar alphanijmegen@hotmail.com.

Veritas-forum

Het doel

Een Veritas-forum is een bijeenkomst die plaatsvindt op een universiteit of hogeschool, waar alle studenten en docenten welkom zijn. Tijdens een Veritas-forum komen de grote levensvragen aan bod. De deelnemers gaan samen op zoek naar een antwoord. We laten verschillende levensbeschouwingen hun licht daarover schijnen. Als christelijke initiatiefnemers bekijken we de vragen ook vanuit het leven en de persoon van Jezus Christus. Door een verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis en het zoeken naar een persoonlijk antwoord op levensvragen willen we een belangrijke lacune op de Nederlandse universiteiten en hogescholen opvullen.

De naam

Het Veritas-forum is begin jaren negentig gestart op Harvard University. Het Latijnse woord veritas (‘waarheid’) is in het motto van Harvard opgenomen en verwijst naar het doel om de werkelijkheid te doorgronden, zowel op wetenschappelijk als op existentieel niveau. Het is ons verlangen om door te luisteren, te discussiëren, te debatteren en te inspireren het ware leven te verkennen.

De waarden

De waarden van het Veritas-forum zijn in het kort: openheid, diversiteit, creativiteit, christelijk geloof, interactie en integriteit.
Voor meer informatie kijk op nl.veritas.org.

Veritas in Nijmegen

In 2010 heeft het Veritas-forum voor het eerst in Nijmegen plaatsgevonden en ging toen over geluk. In 2012 heeft er een Veritas-forum plaatsgevonden op waarin 2 Spinozaprijswinnaars en Nijmeegse hoogleraren aan het woord waren over de geldigheid van wetenschap voor hun persoonlijk leven. In 2015 is er een Veritas-forum georganiseerd onder het thema ‘Gij zult tolerant zijn: elfde gebod of utopie?’ Voor 2016 staat er weer een compleet nieuw team klaar voor een vierde editie van een Nijmeegs Veritas Forum.

IFES Nijmegen

IFES Nijmegen is een onderdeel van IFES Landelijk, een organisatie die bidden, Bijbellezen en getuigen stimuleert onder christelijke studenten in het hele land. Ook is IFES een naam die internationaal bekend is. Zie voor meer informatie ifes.nl.

Voor ons, als IFES Nijmegen, is het belangrijk om ook internationale, christelijke studenten in Nijmegen een thuis te bieden. De eerste helft van het jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Sinterkerstavond, een maaltijd in ‘Dutch style’ en een filmavond. Voorafgaand eten we met z’n allen en afloop is er de mogelijkheid om te borrelen. Deze ontspannende avonden, die ongeveer één keer in de maand in de studentenkerk plaatsvinden, worden over het algemeen goed bezocht. Daarnaast wordt er voor de geïnteresseerden één keer in de twee weken een Bijbelstudie met maaltijd georganiseerd, die afwisselend plaatsvindt op één van de kamers van de studenten. De site van IFES Nijmegen is ifesnijmegen.ruhosting.nl.

Vragen of interesse in het team deel te nemen? Mail naar ifesnijmegen@gmail.com.